Sectii sportive

CLUBURI SPORTIVE PUBLICE DIN JUDETUL VASLUI INFIINTATE IN CONDITIILE LEGII E.F.S 69/2000

Lista salariilor pe anul 2018

Lista salariilor pe anul 2017

 

 

DENUMIREA
STRUCTURII
SPORTIVE
SECTIILE
PE RAMURA
DE SPORT
ADRESA
PERSOANA
DE
LEGATURA
Nr.ordin A.N.S.T.,
M.E.C. sau Hotarare
de Consiliu Local

Nr.C.I.S.
Nr.Reg Special

Nr. Reg.Sportiv
Nr.aviz-autoriz MTS

CLUBUL SPORTIV
VIITORUL VASLUI
atletism
lupte libere
judo
taekwondo wtf
Str. Decebal, nr.1
Vaslui
Tel/Fax : 0235 361432
int
Aliosa Axinte - director
Ordin A.N.S.T. 1872
din 19.09.2011
37/23.10.2001
VS/A1/00036/2001
36/19.10.2001
CLUBUL SPORTIV
SCOLAR BARLAD
atletism
gimnastica artistica
rugby
Str. Republicii, nr. 320,
Barlad
Tel. 0235/417046
Fax.0235/417056
Popa Ciprian - director 
Ordin M.E.C. 5036 din 14.11.2001 97
105-19.11.2001
VS/A1/00052/2001
LICEUL CU
PROGRAM SPORTIV
VASLUI
atletism
handbal
fotbal
Str. Stefan cel Mare,
nr.193, Vaslui
Tel.0235 316891
0335 401338
Fax.0235 316891
Varlan Luminita - director
Ordin M.E.C. 5036
din 14.11.2001
219
212/22.11.2001
VS/A1/00215/2001


Cluburile Sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale. (alin.1, art.29, legea 69/2000);
Cluburile sportive de drept public, mono sau polisportive se organizeaza si fuctioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza.
(alin. 2, art.29, legea 69/2000);
Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);
Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).
Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv public si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la M.T.S.:
1. Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
- plata taxei in trezorerie ;
- completare cerere tip;
2. Hotararea organului administratiei de stat (minister, consiliul local etc.) privind infiintarea clubului sportiv de drept public;
3. Dovada patrimoniului (deschidere de cont);
4. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
5. Confectionarea de stampila;
6. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Ministerul Tineretului si Sportului – Registrul Sportiv ;
7. Obtinerea codului fiscal;
8. Depunerea la secretariatul M.T. S. – Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
9. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de Functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la M.T.S.;
10. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile Judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat.
11. Prezentarea la D.S.J. pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

Top